strona www kamiennej góry

flaga Polski
  • flaga Wielkiej Brytanii
  • flaga Niemiec
herb gminy kamienna góra

Piątek , 22 sierpnia 2014 r. Imieniny: Maria, Cezary, Tymoteusz

Kultura

Muzeum TkactwaMuzeum Tkactwa

Dyrektor Barbara Skoczylas-Stadnik

Plac Wolności 11
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 744 22 75
www.muzeumtkactwa.pl

Kamiennogórskie muzealnictwo ma długą i bogatą tradycję. Pierwsze muzeum w Kamiennej Górze powstało przy ewangelickim Kościele Łaski w latach 30. XVIII wieku jako typowy dla tego okresu „Gabinet Osobliwości”. Od innych instytucji różniła go tylko formuła dostępności – mogli go odwiedzać wszyscy mieszkańcy miasta. W 1727 roku Melchior Ducius Wallenberg na zakup księgozbioru dla przykościelnej biblioteki przeznaczył kwotę 4 tysięcy guldenów. Wykonawcą tego zadania był diakon Minor, który gromadził książki w czterech działach: teologicznym, historycznym, filozoficznym i filologicznym. Później do biblioteki oprócz książek zaczęły trafiać listy, dokumenty i osobliwości przywożone przez mieszkańców i gości.

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze jest spadkobiercą tej wielowiekowej tradycji. Obecne muzeum mieści się w barokowej kamienicy w rynku miasta. Najstarsze akta obiektu datuje się na 1760 rok. Wiadomo również, że budynek w 1774 roku został sprzedany firmie lniarskiej Fischer, a następnie stał się własnością kupca Daniela Kaufmanna. Rodzina Kaufmann w 1917 roku odsprzedała kamienicę Dolnośląskiej Loży Masońskiej. W 1932 roku budynek przeszedł na własność miasta i zaczęto w nim organizować Heimatmuseum. Ogromne zasługi w utworzeniu muzeum i popularyzacji wiedzy o regionie miał pierwszy jego dyrektor, dr Ernest Kunick. Niestety, wiedza o przedwojennych zasobach tego muzeum jest niewielka. Nie zachowały się inwentarze, a najcenniejsze zbiory, które ocalały, trafiły do Muzeum Śląskiego we Wrocławiu. Po wojnie ponownie muzeum zaczęto tworzyć w 1947 roku, także gminy ewangelickie w Kamiennej Górze i Chełmsku Śląskim przekazały część swoich pamiątek i w ten sposób wśród eksponatów znalazły się także osiemnastowieczne obiekty z „Gabinetu Osobliwości”. Obecnie muzeum gromadzi zbiory w trzech działach: sztuki, tkactwa i dziale numizmatyczno-historycznym.

 

Centrum KulturyCentrum Kultury

Dyrektor Marek Dańczak

ul. Kościuszki 4 

58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 744 28-75
www.domkultury-kg.org.pl

Centrum Kultury jest instytucją samorządową pełniącą funkcję upowszechniania kultury na terenie Kamiennej Góry (rozdz. I §2). Podstawowym celem działalności Centrum Kultury jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa lokalnego w życiu kulturalnym, tzn. zaspokajanie już istniejących, jak i stymulowanie nowych potrzeb w tym zakresie (rozdz. II §4). W zakres działalności Centrum Kultury wchodzą zadania merytoryczne (rozdz. III §5 pkt 1):

1.  Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2.  Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
3.  Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej.

  • Stałe formy działalności:

Beat box
CK Music Box
Dziecięcy zespół romski „Terne Circhenia”
Galeria Centrum
Klub rękodzieła (co dwa tygodnie)
Klub Tańca Towarzyskiego „Fraszka”
Klub brydża sportowego
Podstawy gry na gitarze akustycznej
Pracownia plastyczna
Sekcja modelarska
Szkółka szachowa
Zespół Teatralny „Burza”
Zespół teatralny (dla dorosłych)
Zespół Teatralny „My”
Zespół Wokalny „Olga”

  • Imprezy cykliczne:

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ROCK FORUM (raz na dwa miesiące)
„MAMO, TATO, TEATR PRZYJECHAŁ” – spektakle teatralne w wykonaniu teatrów profesjonalnych (raz na dwa miesiące)
Zaduszkowy wieczór płytowy
Imprezy okolicznościowe (3 Maja, 11 Listopada)
Koncert na Nowy Rok
Ferie w Centrum Kultury
Dni Kamiennej Góry
Lato w mieście
Konkursy i przeglądy recytatorskie, teatralne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne.

 

BIBLIOTEKI:

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dyrektor Danuta Jarczewska

tel. (075) 645 35 05

ul. T. Kościuszki 4
58-400 Kamienna Góra
e-mail: mbp.kamgora@gmail.com

 

Filia Nr 1
ul. Słowackiego 40
58-400 Kamienna Góra


Filia Nr 2 

ul. Tkaczy Śląskich 26
58-400 Kamienna Góra

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Jeleniej Górze

ul. Papieża Jana Pawła II 17
58-400 Kamienna Góra
tel./fax: (075) 645 02 47
e-mail: kamiennagora@dbp.wroc.pl
www.dbp.wroc.pl/filie/kamiennagora


 

 

 

 

 

Kamienna Góra w galerii
Kamienna Góra w obiektywie - edycja II
godziny pracy urzędu:

Poniedziałek- Piątek od 7:30 do 15:30

Urząd Miasta w Kamiennej Górze

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

tel: 75 64 55 110, fax: 75 64 55 540

e-mail: sekretariat@kamiennagora.pl

© design & hosting by Trol Intermedia